Persondataforordning (GDPR)

image_pdfimage_print

Den 25. maj 2018 trådte EU’s persondataforordning i kraft. Dens formål er at sikre, at alle virksomheder, foreninger, institutioner og organisationer, der indsamler og opbevarer persondat, sørger for at beskytte personoplysningerne.

Reglerne tager ikke højde for lokalarkivernes behov for at indsamle, registrere, bevare og formidle personoplysninger, uden at være nævnt i den arkivlov, der ellers kunne give hjemmel til arbejdet. Det kan derfor være svært for arkiverne at finde ud af, hvordan man skal forholde sig for ikke at komme i karambolage med reglerne.

SLA har derfor lavet en foreløbig vejledning til arkiverne med de regler, som vi kender til lige nu, og de overvejelser, arkiverne bør gøre sig. Vejledningen kan findes på SLA’s hjemmeside www.danskearkiver.dk/raad-og-vejledning/billedvejledning

eller downloades som pdf: Vejledning-til-arkiverne-om-publicering-af-billeder-på-Internettet

Vejledningen omhandler i første omgang primært brug af billeder, men reglerne i databeskyttelsesloven dækker naturligvis alle samlinger, som indeholder persondata, og derfor vil mange af de overvejelser, som skitseres i vejledningen, også kunne overføres på andet materiale.

Se mere om GDPR på hjemmesiden GDPR.dk