Arkivuddannelsen

Arkivuddannelsen   Lokalarkiverne drives ofte af frivillige, der ikke er faguddannede. For at højne fagligheden, tilbyder SLA en række kursusmoduler, der tilsammen udgør arkivuddannelsen. Arkivuddannelsen giver et godt grundlag for ...

Indkøb af arkivmaterialer

Arkiver har brug for forskellige materialer til den daglige drift. Almindelige kontorvarer som printerpapir, viskelæder og ringbind kan købes alle vegne, men de særlige varer som syrefri læg, æsker og kuverter, foldekuverter til ...

Lokalkredse

Under SLA findes en række lokale kredse, der oprindeligt dækkede de gamle amter. Nogle af de tidligere amtskredse er i dag nedlagt, men følgende er stadig i funktion: LANA: Nordjylland LASA: Sydøstdanmark (tidl. Storstrøms Amt) LASS: ...