Indkomst

Når en giver afleverer arkivalier mv. til arkivet, kalder vi det en indkomst. Modtagelse Giv dig god tid til at tale med giveren. Det er vigtigt at få så mange oplysninger som muligt om det afleverede materiale. Tag gerne fotokopier ...

Registrering: Arkivfonde

En arkivfond er en samling af arkivalier fra samme arkivskaber (person, forening, virksomhed etc.) Vær opmærksom på, at der i en aflevering kan være arkivalier fra flere forskellige arkivskabere. Og omvendt kan en arkivfond indeholde ...

Registrering, billeder

Det er vigtigt ved modtagelse af billeder at få flest mulige oplysninger med. Billederne mærkes ved indkomst med journalnummer yderst forsigtigt på bagsiden med blød blyant (4B), på dias med tusch på rammen. Opbevares i særskilt ...

Registrering – øvrige materialer

Arkivalier og billeder udgør grundstenen i arkivernes samlinger, men der indsamles også andre typer materialer. De registreres i følgende undergrupper: Lyd (båndoptagelser, interviews o.l.) Film (video, smalfilm, digitale optagelser) ...

Registrering: Pakning og opstilling

Pakning: Løse papirer samles i et eller flere læg af syrefrit papir. Husk at fjerne metalclips, plasticcharteks og tape, da det kan skade arkivalierne. Læg og protokoller samles i syrefri arkivæsker, der mærkes med trykte mærkater ...

Arkivskaber

Arkivskaberen er den, der er ophav til arkivalierne. Det kan være en person, en forening eller en virksomhed. Er det fx foreningsprotokoller, så er arkivskaberen lig med foreningen (og altså hverken formanden, kassereren eller ...

Ophavsret / copyright

Ophavsret eller copyright handler om rettigheden til at udnytte et værk. For arkiver har ophavsretten betydning, når billeder fra samlingen publiceres offentligt, for eksempel ved at blive trykt i bøger, gengivet i aviser, vist på ...

Copyright: Hvad må man med ophavsretsbeskyttede bi

Det er ikke forbudt at indsamle og registrere billeder, der er omfattet af ophavsret. Man må også gerne vise dem frem på arkivet, hvis der er brugere, der ønsker at se dem. Billederne må gerne vises i en udstilling, også i kopi eller ...

Klausulering

Arkivet kan efter ønske fra giver sætte yderligere klausul på arkivalierne end de gældende tilgængelighedskriterier kræver. Det kan fx være en dagbog, som giver ikke ønsker bliver tilgængelig, førend han er død. Husk at aftale et ...

Kassation

I princippet skal arkivalier bevares for evigt. Det betyder en konstant tilvækst af samlingen, og et konstant behov for mere magasinplads. Derfor er det en god ide at være restriktiv, når der tages nye ting ind. Tanker til ...