Persondataforordning (GDPR)

Den 25. maj 2018 trådte EU’s persondataforordning i kraft. Dens formål er at sikre, at alle virksomheder, foreninger, institutioner og organisationer, der indsamler og opbevarer persondat, sørger for at beskytte ...

Velkommen til ArkiWiki

ArkiWiki samler alle de oplysninger, vejledninger og gode råd, man som lokalarkiv har brug for. Er der emner, du savner, eller oplysninger, du mener skal rettes, så tøv ikke med at kontakte SLA’s sekretariat.   ...

Arkivloven

Arkivloven omfatter ikke lokalarkiver, men som medlem af SLA har man forpligtet sig til at følge dens bestemmelser alligevel. Loven gælder al virksomhed, der udøves af offentlig forvaltning og domstole Herunder er et uddrag af ...

Vedtægter

Før et arkiv kan optages i SLA, skal det have vedtægter eller et andet arbejdsgrundlag, der kan godkendes af SLA. Medlemskab af SLA er et kvalitetsstempel til arkivet. Derfor stiller SLA en række minimumskrav til arkiverne, og det ...

Arkivlederen

Arkivlederens opgaver og ansvar: Et SLA-godkendt arkiv skal have en arkivleder, der er ansvarlig for arkivets drift, samlingernes tilstand og deres benyttelse i henhold til SLA’s standardinstruks for arkivledere. Ansvaret og ...

Tavshedspligt

SLA anbefaler, at alle medarbejdere, både lønnede og frivillige, afgiver tavshedserklæring. Brugen af tavshedserklæringer vil højne medarbejdernes bevidsthed og forsigtighed i omfang med de fortrolige oplysninger, man får indsigt i ...

VISDA

Aftale om brug af billeder i digitale søgedatabaser SLA har på vegne af sine medlemmer indgået en licensaftale med VISDA (tidligere Copydan Billeder) om betaling for at publicere billeder i digitale søgedatabaser herunder arkiv.dk. ...

CVR – NemID – E-boks – Nem-konto

Arkiver og foreninger skal have et CVR-nummer (virksomhedsregistreringsnummer). Det bruges bl.a. når man skal oprette en konto i banken eller bestille et hjemmesidedomæne. Nem-konto er påkrævet for at modtage tilskud fra kommunen. ...

Arkivsamvirke

Et arkivsamvirke er et samarbejde mellem lokalarkiver i et lokalområde, fx i en kommune. Arkivsamvirker fungerer på mange måder ligesom SLA’s lokalkredse, som et fælles forum for erfaringsudvksling, kurser og lignende. Der kan også ...